Interesse?

lesrooster

Lesrooster seizoen 2018-2019 gymnastiekvereniging Dynamyk, ingaande 1 nov. 2018

DAG GROEP TIJD LEIDING
MAANDAG Tuimelaars (4 tot 6 jaar) 14.30-15.15 Marike/Aafke
Smurfkes   (2,5 tot 4,5 jaar) 15.15-16.00 Marike/Aafke
  Jongensgroep 6 jaar en ouder 16.00-17.00 Marike Santhuizen
WOENSDAG Streetdance /jazz 9-12 jaar *            * we zijn voorlopig gestart met een nieuwe groep. 16.45-17.30 Emana
  Streetdance/jazz 12 t/m 20 jaar 17.30-18.15 Emana
Hip Hop/freestyle min. 8 jaar 18.15-19.00 Dikkie
Dames 45+ 19.00-20.00 Dikkie
Dames 18-45 20.00-21.00 Dikkie
DONDERDAG Meisjes 1, min. 6 – ca. 9 jaar. 14.30-15.30 Ingrid Mellema
Selectieturnen. 15.30-16.30 Ingrid
Meisjes 2, vanaf ca. 9 jaar, in overleg met de juf. 16.30-17.30 Ingrid
Aspiranten (Toestellen) 17.30-18.30 Ingrid

 

Voor aanmeldingen van peuters en kleuters graag bellen.

Het aantal plaatsen (met name bij de smurfkes) is beperkt, ze worden toegelaten op volgorde van aanmelding.

Bij de overige groepen is genoeg plaats.

Leden kunnen ook bij meer groepen meedoen (toestellen, streetdance).

De gymlessen zijn slechts € 7,50 per maand voor jeugdleden. Daarnaast 1 maal per jaar de bondscontributie.

Voor volwassen leden € 15,00 per maand.

De kosten voor dans zijn € 10,- per maand.

Voor verdere informatie over onze vereniging kunt u terecht op onze website of facebookpagina.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom gerust 2x gratis mee turnen en/of dansen.

Voor vragen en aanmeldingen: bestuurdynamyk@gmail.com

 

nieuwe-leden-140x95

Hoe kan je je aanmelden?

Voor aanmeldingen van peuters graag  bellen naar Marike of Aafke (058-2532052). Het aantal plaatsen is beperkt. Leden kunnen ook bij meer groepen meedoen (toestellen, dansen).

Klik hier voor het aanmeldformulier gymnastiek

Klik hier voor het aanmeldformulier streetdance/zumba

Hoe zeg je je lidmaatschap op?

Bedanken voor het lidmaatschap kan per 1 januari en 1 juli, dit moet minimaal 1 maand van tevoren, uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester Mw. M. Bakker, Menamerdyk 45 te Bitgummole gemeld worden.

Gratis Proefles

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom gerust een keer gratis mee turnen en/of dansen.  U kunt voor vragen en aanmeldingen terecht bij een bestuurslid.

contributie

De bedragen per maand zijn per 1 april 2017 als volgt:

Jeugdlid gymnastiek   € 7,50
Selectie   € 14, –
Springgroep   € 7,50
Jeugdleden dans   € 10, –
Dans 18+ / B.O.M.   € 15,00

Bankrekeningnummer

NL47 RABO 0341 7046 01 T.N.V. Gymnastiekvereniging Dynamyk.

Maandcontributie en Bondscontributie

Naast de maandcontributie wordt 1 maal per jaar de bondscontributie geïnd, dat is in 2017 €21,50 per kind t/m 15 jaar en €26,50 voor 16 jaar en ouder. Dit wordt elk jaar aangepast aan de tarieven van de bond. Nieuwe leden vanaf 1 augustus van het lopende jaar betalen de helft van de bondscontributie. U krijgt hiervan bericht. De leden krijgen in het begin van elk kalenderjaar thuis bericht.

Afmelden lidmaatschap.

Bedanken voor het lidmaatschap kan per 1 januari en 1 juli, dit moet minimaal 1 maand van tevoren, uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester Mw. M. Bakker, Menamerdyk 45 te Beetgumermolen.

vrijwilliger

Wij zijn nog op zoek naar een algemeen bestuurslid voor de vereniging.

Lijkt het u leuk? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Tab content…