Interesse?

lesrooster

Lesrooster seizoen 2021-2022 gymnastiekvereniging Dynamyk, ingaande Sept. 2021

DAG GROEP TIJD LEIDING
MAANDAG Tuimelaars (4 tot 6 jaar) 14:30-15:15 Marike/Aafke
Smurfkes   (2,5 tot 4,5 jaar) 15:15-16:00 Marike/Aafke
  Jongensgroep 1 16:00-16:45 Marike Santhuizen
Jongensgroep 2 16:45-17:30 Marike Santhuizen
WOENSDAG Dames 45+ 19:00-20:00 Muriel Jonkvrouw
Dames 18-45 20:00-21:00 Muriel Jonkvrouw
DONDERDAG Meisjes Onderbouw 1, (min. 6 – ca. 9 jaar) 14:30-15:30 Naomi Wilpstra
Meisjes Onderbouw 2, (vanaf ca. 9 jaar, in overleg met de juf.) 15:30-16:30 Naomi Wilpstra
Selectie Middenbouw 1 16:30-17:30 Naomi Wilpstra

Voor aanmeldingen van peuters en kleuters graag bellen.

Het aantal plaatsen (met name bij de smurfkes) is beperkt, ze worden toegelaten op volgorde van aanmelding.

Bij de overige groepen is genoeg plaats.

De gymlessen zijn slechts € 10,== per maand voor jeugdleden, Turnen jeugdleden + selectie € 19,== Voor volwassen leden € 15,00 per maand. Daarnaast 1 maal per jaar de bondscontributie.

Voor verdere informatie over onze vereniging kunt u terecht op onze website of facebookpagina.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom gerust 2x gratis mee turnen en/of dansen.

Voor vragen en aanmeldingen: bestuurdynamyk@gmail.com

nieuwe-leden-140x95

Hoe kan je je aanmelden?

Voor aanmeldingen van peuters graag  bellen naar Marike of Aafke (058-2532052). Het aantal plaatsen is beperkt. Leden kunnen ook bij meer groepen meedoen (toestellen, dansen).

Klik hier voor het aanmeldformulier gymnastiek

Klik hier voor het aanmelden van B.O.M.

Hoe zeg je je lidmaatschap op?

Bedanken voor het lidmaatschap kan per 1 januari en 1 juli, dit moet minimaal 1 maand van tevoren, uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester Mw. M. Bakker, Menamerdyk 45 te Bitgummole gemeld worden.

Gratis Proefles

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom gerust een keer gratis mee turnen en/of dansen.  U kunt voor vragen en aanmeldingen terecht bij een bestuurslid.

contributie

De bedragen per maand zijn als volgt:

Jeugdlid gymnastiek   € 10,00
Selectie   € 19,00
18+ / B.O.M.   € 15,00

Bankrekeningnummer

NL47 RABO 0341 7046 01 T.N.V. Gymnastiekvereniging Dynamyk.

Maandcontributie en Bondscontributie

Naast de maandcontributie wordt 1 maal per jaar de bondscontributie geïnd, dat wordt per jaar vastgesteld. . Dit wordt elk jaar aangepast aan de tarieven van de bond. U krijgt hiervan bericht. Nieuwe leden vanaf 1 augustus van het lopende jaar betalen de helft van de bondscontributie.

Afmelden lidmaatschap.

Bedanken voor het lidmaatschap kan per 1 januari en 1 juli, dit moet minimaal 1 maand van tevoren, uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester Mw. M. Bakker, Menamerdyk 45 te Beetgumermolen.

vrijwilliger

Wij zijn nog op zoek naar een algemeen bestuurslid voor de vereniging.

Lijkt het u leuk? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Tab content…