Lid worden

Hoe kan je je aanmelden?

Voor aanmeldingen van peuters graag  bellen naar Marike of Aafke (058-2532052). Het aantal plaatsen is beperkt. Leden kunnen ook bij meer groepen meedoen (toestellen en selectie).

Klik hier voor het aanmeldformulier gymnastiek

Hoe zeg je je lidmaatschap op?

Bedanken voor het lidmaatschap kan per 1 januari en 1 juli, dit moet minimaal 1 maand van tevoren, uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester Mw. M. Bakker, Menamerdyk 45 te Bitgummole gemeld worden.

Gratis Proefles

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom gerust een keer gratis mee turnen en/of dansen.  U kunt voor vragen en aanmeldingen terecht bij een bestuurslid.